Welkom. Nu er zo veel in onze buitenwereld gebeurt, wil ik ook langs deze weg dienstbaar zijn. Via deze website maak ik je deelgenoot van inspirerende teksten en gechannelde meditaties.

Gechannelde meditaties

Hier tref je meer informatie over een abonnement op gechannelde meditaties en kun je ook luisteren naar een voorbeeld.

Inspirerende teksten

Op deze pagina lees je verschillende inspirerende teksten die ingaan op diverse thema’s.

Over Bea

Ik noem mijzelf holistisch therapeute, daar ik geloof in de heelheid van ons mens zijn. Lees hier meer over mijn denkwijze en de inhoud van deze website.