Brein en hart

Het brein heeft een intelligentie die nodig is om deze incarnatie te leven. Om je voldoende te versluieren, zodat je niet eens weet dat je versluierd bent en dat je versluiering je waarheid wordt.

Je brein leert je op je weg te onderscheiden. Het is echter gemanipuleerd om te kunnen overleven. Je zegt vaak letterlijk: ’Ik denk dat ik … voel’; ‘Ik denk dat ik… ervaar’; ‘Ik denk te weten dat ik…’

Je hart is net als ieder ander orgaan aardgebonden. Ware het niet dat je hart ook verbonden is met de fijnstoffelijkheid van het energetisch veld van liefde. Met andere woorden: je harte-energie heeft een intelligentie die ver voorbij je brein gaat.

Onze harte-energie kan onderscheiden.

Onze harte-energie is verbonden met de zuiverste waarheid. Altijd verbonden met het collectieve veld van Al wat is. Ons brein (denkhoofd) wil overal ‘iets van vinden.’ Wil graag het gesprek aan gaan van ‘wat waar is.’

Moge het tijd worden dat we ons brein inzetten om in woord en daad het harte-veld te verspreiden in de wereld. Liefde is niet een begrip. Liefde is een energetisch geladen healer voor je zelf, je omgeving, je dorp, je stad, je land, je wereld.

“Leef de liefde.”

Je brein kan dan zuiverdere informatie ontvangen die als vernieuwde scholing jezelf en de ander heelt. Verbind intelligentie met fijnstoffelijke intelligentie, zo lang je op deze planeet leeft.