Op deze pagina kun je een keuze maken uit verschillende inspirerende teksten
die ingaan op diverse thema’s.

Oordelen en veroordelen

Waarom heeft ieder mens steeds een mening, gedachte, een gevoel, een oordeel over een ander? Dit alles heeft te maken met het afgescheiden zijn van het eenheidsbewustzijn.

< lees verder … >

Van individualiteit naar collectiviteit

Geliefde, uw aarde is bezaaid geraakt met angst. Dit geeft een gevoel van eenzaamheid. Deze eenzaamheid brengt je bij de gevangenschap van individualiteit.

< lees verder … >

Achterste voren

Alles maar dan ook alles wordt zichtbaar. Ware het niet dat velen bang zijn voor zichzelf en niet zichtbaar durven worden. Vul je met de lichtkracht die heel de aarde heelt. Naar de nieuwe opstijgende trilling.

< lees verder … >

Brein en hart

Het brein heeft een intelligentie die nodig is om deze incarnatie te leven. Om je voldoende te versluieren, zodat je niet eens weet dat je versluierd bent en dat je versluiering je waarheid wordt.

< lees verder … >

Binnenstebuiten, buitenstebinnen

De buitenwereld geeft een mentale druk op je binnenwereld, die zich gevangen voelt en beklemd wordt. Veel mensen zijn het zo gewend om deze vorm van mentale druk te ervaren…

< lees verder … >

Ware Ik

Jouw ware natuur heeft geleden onder de druk van prestatie. Omarm wederom de expressie van wie je bent, zodat de precisie van je eigen kwaliteiten zichtbaar zijn. Jij leeft, vanuit het gemanipuleerd zijn…

< lees verder … >