Op deze pagina kun je een keuze maken uit verschillende inspirerende teksten
die ingaan op diverse thema’s.

Ik heb de liefde,
liefde lief

Ik heb de liefde,
liefde lief
die in de vergetelheid geraakt door de structuren van ondermijnende regels.

< lees verder … >

Stilte

Er is een stilte die mijn diepste diep raakt.
Er is een eenzaamheid die ik niet kan delen.
Er is een verdriet dat mij machteloos maakt.
Er is een pijn die mijn ziel raakt…..

< lees verder … >

Ik hou van mij

Heet jezelf welkom in wat je bent.

Niet in wat je denkt dat je bent. Nee geliefde, overstijg de aardse gedachtenpatronen. En je komt wederom in contact met  je zuivere Zijn.

< lees verder … >

De mens lijdt het meest om het lijden dat hij vreest

De uitspraak “de mens lijdt het meest om het lijden dat hij vreest” zou je anders kunnen belichten, zodat je wakker wordt uit de duale wereld.

< lees verder … >

Verwaarlozen of stralen?

Verwennen is zoals je vernomen hebt een verslaving die leidt tot verwaarlozing. Je bent te groot gegroeid om op deze wijze met jezelf en je Godsvonk om te gaan.

< lees verder … >

Verwennen en verwaarlozen

Hoe vergaat het je in de chaos van je Zijn?
Er is veel teweeg gebracht om je te leiden naar je innerlijke bron van Liefde.
Weet je waar je mankement zit?

< lees verder … >

Oordelen en veroordelen

Waarom heeft ieder mens steeds een mening, gedachte, een gevoel, een oordeel over een ander? Dit alles heeft te maken met het afgescheiden zijn van het eenheidsbewustzijn.

< lees verder … >

Van individualiteit naar collectiviteit

Geliefde, uw aarde is bezaaid geraakt met angst. Dit geeft een gevoel van eenzaamheid. Deze eenzaamheid brengt je bij de gevangenschap van individualiteit.

< lees verder … >

Achterste voren

Alles maar dan ook alles wordt zichtbaar. Ware het niet dat velen bang zijn voor zichzelf en niet zichtbaar durven worden. Vul je met de lichtkracht die heel de aarde heelt. Naar de nieuwe opstijgende trilling.

< lees verder … >

Brein en hart

Het brein heeft een intelligentie die nodig is om deze incarnatie te leven. Om je voldoende te versluieren, zodat je niet eens weet dat je versluierd bent en dat je versluiering je waarheid wordt.

< lees verder … >

Binnenstebuiten, buitenstebinnen

De buitenwereld geeft een mentale druk op je binnenwereld, die zich gevangen voelt en beklemd wordt. Veel mensen zijn het zo gewend om deze vorm van mentale druk te ervaren…

< lees verder … >

Ware Ik

Jouw ware natuur heeft geleden onder de druk van prestatie. Omarm wederom de expressie van wie je bent, zodat de precisie van je eigen kwaliteiten zichtbaar zijn. Jij leeft, vanuit het gemanipuleerd zijn…

< lees verder … >